Първо заседание на пациентски представители и членове на ECCO

Над 20 представители на национални пациентски асоциации, в това число и на БАБКУК, се срещнаха на 18 октомври 2019 г. в Барселона, Испания, за да обменят опит и осъществят обратна връзка с ръководството на ECCO (Европейска организация Крон и Колит). Основна цел на срещата бе представянето на бъдещата стратегия на ECCO, както и предстоящите дейности на организацията свързани с подобряване на комуникацията между доктори и пациенти. Специален акцент бе сложен върху ролята на пациентите и представляващите ги организации, обединени в семейството на EFCCA, в правилното развитиe за отдаване на медицински грижи. Бъдещите планове от страна на ECCO са за по-активно участие от тяхна страна в Световния ден на ВЧЗ, имащ за цел да повиши общественото внимание към болест на Крон и улцерозен колит, както и организирането на повече възможности за активно включване на представители на пациенти в различни образователни инициативи, също така и участие в редакционния процес на новото издание на сборнника с насоки на пациента за диагностика и лечение на БК и УК.

Снимка: Mihaela M.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *