Видове

Видове болест на Крон

Макар болестта на Крон да може да засегне всички сегменти от гастроентистиналния тракт – от устата до ануса, обикновено тя се разполага в областта на дебелото и тънките черва. Тъй като симптомите и усложненията при пациенти с подобни заболявания могат да варират в зависимост от локализацията на заболяването, тези пациенти е важно да познават вида на заболяването с който са диагностицирани и как то може да ги засегне.

В следващите редове ще намерите кратка класификация на основните видове болест на Крон според локализацията им, типични симптоми и възможни усложнения.

Илеоколит (Ileocolitis)

Най-честата форма на болестта на Крон – илеоколита засяга края на тънките черва (илеума) и дебелото черво (колона). Подобна локализация се наблюдава при около 50% от диагностицираните пациенти. Симптомите могат да включват диария или коремна болка в долната дясна част. Този вид болест на Крон често е придружен и със значителна загуба на тегло.

Илеит (Ileitis)

Този вид засяга единствено илеума. Диагностицира се в около 30% от случаите. Симптомите са същите като при илеоколита. При по-тежки случаи, усложненията могат да включат фистули или възпаления в десния долен квадрант на коремната област.

БК на дебелото черво (колит)

Този вид засяга единствено дебелото черво. Диагностицира се в приблизително 20% от случаите. Симптомите включват диария, ректално кървене и съпътстващи заболявания в перианаланата област (фистули, фисури). Кожни лезии и болка в ставите също са по-често срещани при този вид, отколкото при другите.

БК на ГГИТ

Самостоятелното засягане на горния гастроинтестинален тракт (ГГИТ) от болестта на Крон е доста рядко. По вероятно е да се появи в комбинация с останалите три разновидности.

Болестта на Крон може да се категоризира, също така, и според поведението и. Съществуват три типа на проявление: стриктуриращо, пенетриращо и възпалително. Стриктуриращата болест причинява стеснение на червото, което от своя страна може да доведе до неговото запушване или да промяна в дебелината на изпражненията. Пенетриращата болест създава абнормални проходи (фистули) между червото и други органи или между червото и кожата. Възпалителната болест (нестриктурираща, непенетрираща) причинява възпаление без да създава стриктури или фистули.