Тютюнопушене

Оказва ли влияние тютюнопушенето върху заболяванията?

Не може да не бъдат отбелязани негативните ефекти от тютюнопушенето върху протичането на болестта на Крон – то прави заболяването по-агресивно и по-трудно за лечение. Пациенти, които пушат, са предразположени към появата на усложнения на заболяванията (развитие на фистули, чревни стеснения или абсцеси). При тях вероятността да се нуждаят от оперативна намеса е по-голяма, както и рискът болестта да се появи отново след операция. Тютюнопушенето прави всички медикаментозни лечения (вкл. лечения с лекарства като азатропин или биологични) по-неефективни. Ползите от приемането на лекарство като азатропин например могат да бъдат напълно неутрализирани поради тютюнопушене.

Отказването на цигарите е може би най-важното нещо, което пациент с ВЧЗ може да направи за своето здраве. Същевременно, както е добре известно, отказването на цигарите носи и редица други ползи за цялостното здравословно състояние на човек.