Партньори

Партньори

Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит поддържа взаимоотношения и си сътрудничи с редица организации с интереси в областта на възпалителните чревни заболявания и защитата правата и интересите на хора с подобни заболявания. Партньорството с тези организации е от особено значение за постигане мисията и целите на асоциацията.

Ако вашата организация се интересува от сътрудничество, ще се радваме да се свържете с нас още днес.

Към момента, наши партньори са: