Текущи клинични проучвания

Уважаеми пациенти,

В момента БАБКУК няма конкретна информация за провеждането на клинични проучвания, свързани с хроничните възпалителни чревни заболявания на територията на България.

Същевременно, в случай че се интересувате от започнали или предстоящи клинични проучвания, бихме Ви препоръчали да посетите платформата FindMeCure (на английски език) или нейната версия на български, която в момента е в процес на доразработване. Платформата съдържа богата информация за настоящи и бъдещи клинични проучвания и дава широки възможности за филтрирането и по зададени от Вас параметри.