Видове улцерозен колит

Видове улцерозен колит

Улцерозният колит може да засегне различни сегменти от гастроинтестиналния тракт. Тъй като симптомите и усложненията при пациенти с подобно заболяване могат да варират в зависимост от вида и остротата на проявлението на заболяването, тези пациенти е важно да познават вида улцерозен колит с който са диагностицирани и как той ще ги засегне.

В следващите редове ще намерите кратка класификация на различните видове улцерозен колит според разпространението им, обичайни симптоми и възможни усложнения.

Улцеративен проктит

При около 30% от пациентите заболяването започва като улцерозен проктит. При тази форма заболяването се локализира в крайната част на правото черво (ректума). Поради ограничената локализация, тази форма протича с умерена тежест и по-благоприятно от другите видове. Асоциира се с малко на брой възможни усложнения и предполага добри изгледи за възстановяване, по-добри от тези при повечето по-чести заболявания.

Проктосигмоидит

Засяга ректума и сигмоидното черво, което се намира непосредствено над ректума. Симптомите включват кървава диария, крампи, чести позиви за изхождане, познати като тенезми. В периода на обостряне може да има оплаквания от умерена болка в долната лява част на корема.

Левостранен /ляв/ колит

Започва от ректалната част и може да обхване целия ляв дял на дебелото черво. Симптомите включват липса на апетит, загуба на тегло, диария, силна болка в лявата част на корема и кървене.

Пан-улцерозен /разпространен/ колит

Обхваща цялото дебело черво. Симптомите включват диария, силна коремна болка, крампи и значително отслабване на тегло. Потенциални усложнения са масивно кървене и остро разширяване на червото, което може да доведе до необходимост от хирургична намеса.