Да живееш с ВЧЗ

Да живееш с ВЧЗ

Да живееш с възпалително чревно заболяване означава изправяне пред нови предизвикателства, независимо дали самите вие сте с подобно заболяване или се грижите за човек, диагностициран с подобно заболяване. Най-доброто нещо, което можете да направите е да научите колкото може повече за това заболяване. Знанието е сила!

Тъй като необходимата информация за заболяването на всеки един е специфична, БАБКУК е изготвила и продължава да разработва информационни материали насочени към подобряване качеството на живот на засегнатите от болестта на Крон и улцерозен колит.

В Наръчника за хора, диагностициран с болестта на Крон или улцерозен колит “ДА ЖИВЕЕШ С ХРОНИЧНО ВЪЗПАЛИТЕЛНО ЧРЕВНО ЗАБОЛЯВАНЕ” сме се постарали да обхванем голяма част от аспектите на заболяванията, с които един пациент би могъл да сблъска в своето ежедневие.

В настоящия раздел може да намерите синтезирана информация за някои от най-популярните теми и въпроси, които се свързват с възпалителните чревни заболявания.