Стани доброволец

Доброволчество

Стани доброволец

В БАБКУК се водим от убеждението, че постигането на целите на асоциацията зависи основно от нас самите. Ето защо вярваме, че колкото повече хора работят за тяхното постигане, толкова по-лесно това ще стане. Сигурни сме, че вашите качества, идеи и опит могат да бъдат от голяма полза за нас. Има различни начини, чрез които можете да се включите и да ни подпомогнете, като например:

  • участие в подготовката и провеждането на мероприятия и кампании организирани от асоциацията;
  • планиране и участие в кампании и събития за набиране на средства;
  • популяризиране на асоциацията, нейната мисия и цели;
  • подпомагане създаването и разпространението на информационни брошури и рекламни материали;
  • оказване на административно-техническа помощ.

Ако желаете да допринесете за промяната, която искате да видите, свържете се с нас още сега.