Полезно

Полезна информация

В тази рубрика може да намерите актуална информация за последните развития свързани с дейността на асоциацията, провежданите клинични проучвания на територията на страната, практична информация свързана с най-често прилаганите медикаменти за лечение, както и някои полезни адреси на лечебни заведения по-тясно специализирани в областта на възпалителните чревни заболявания.