Стани член

Членство в БАБКУК

Кой може да стане наш член?

Ако живеете с болест на Крон или улцерозен колит или имате близък с болест на Крон или улцерозен колит, или просто сте съпричастни с целите на сдружението и желаете да го подпомогнете в постигане на неговата мисия, то Вие можете да станете един от нашите членове.

Защо да ставам член?

Защото заедно можем да постигнем повече! Като наши членове, вие ще имате възможност:

  • да станете част от борбата срещу възпалителни чревни заболявания;
  • да допринесете за подобряването качеството на живот на хората, диагностицирани с БК и УК в България;
  • да се възползвате от натрупаното до момента ноу-хау и услуги на асоциацията;
  • да получавате известия и да участвате в мероприятия организирани от асоциацията;
  • да участвате при формулирането на насоките на дейността на асоциацията.

Как да стана член?

Може да станете наш член изключително бързо. Необходимо е да извървите четири прости стъпки:

Членството обвързано ли е със заплащането на членски внос?

Не, към този момент, членството не е обвързано със заплащане на членски внос. Ако желаете да подпомогнете финансово изпълнението на нашите цели, може да го правите оттук.