Диагностика и изследвания

Как се диагностицира болестта на Крон?

Симптомите при болестта на Крон често са сходни с други подобни състояния, включително и бактериални инфекции. За да бъде потвърдена болестта на Крон, лекарите най-напред трябва да изключат други потенциални причини за възникване на симптомите.

Ако Вашият личен лекар се съмнява, че притежавате симптомите на болестта на Крон, той ще Ви насочи към лекар специалист (гастроентеролог).

От своя страна, лекарят специалист ще ви разпита подробно за вашите оплаквания и ще ви направи пълен преглед, търсейки симптоми на заболяването. Би могъл да ви направи и някои от следните изследвания и манипулации:

  • изследване на кръвта, което евентуално да покаже повишен брой на белите кръвни клетки и други признаци на възпаление и/или анемия (понижен брой на червените кръвни клетки – еритроцити, завишение при показателя C-реактивен протеин). Това са възможни белези на болестта.
  • рентгеново изследване на стомашно-чревния тракт, вкл. и с бариева каша (химикал, който позволява на лекарите да видят повече детайли, чрез повишаване на контраста на рентгеновата снимка).
  • изследване на изпражнения с тест за окултно кървене, което обикновено е положително или проверка на специфичен маркер за чревно възпаление – наречен фекален калпротектин.
  • ендоскопски оглед – с цел визуално изследване на вътрешността на храносмилателния канал. Енодскопското изследване бива два вида: Коолоноскопия, която се извършва посредством вкарване на огъваема тръба с малка камера в края през аналния отвор за изследване на дебелото черво и горна ендоскопия включваща вкарването на гъвкава тръба през устата, стомаха, до достигане на началното на тънките черва.
  • вземане на биопсии – ендоскопското изследване дава възможност за вземането на малки късчета от лигавицата на съответните органи (биопсии) и тяхното изследване под микроскоп от специалист наречен хистолог. Благодарение на модерните технологии вземането на биопсии, както и ендоскопията са почти безболезнени процедури и рисковете за пациента са минимални.

Списък на специализирани клиники, които имат значителен опит с диагностицирането и лечението на болестта на Крон, може да намерите тук.