Хирургична операция

Хирургична операция

Възможно е да се изправите пред перспективата от хирургична намеса в даден етап от протичането на вашето заболяване. Около 20% от хората с улцерозен колит и 40% от пациентите с болест на Крон може да се нуждаят от хирургия и това често е повод за сериозно безпокойство.

Препоръката на вашия лекуващ екип за обмисляне на хирургична намеса никога не се прави лекомислено. Това е така, защото при лечението на възпалителни чревни заболявания винаги пръв приоритет е запазването на червата колкото е възможно по-дълго. Понякога обаче това не е възможно – болестта е засегнала твърде обширен участък или е в много тежка степен и повече не се влияе от лечението. Важно е да се има предвид, че оперативното лечение при болестта на Крон или улцерозния колит не е просто способ, запазен, когато всички други методи не са били ефективни, а би могъл да бъде терапевтична възможност при някои пациенти. Често оперативната намеса може да осигури продължително облекчение на симптомите, значително да подобри качеството на живот и да намали, дори да елиминира необходимостта от последващо лечение с медикаменти.

Понякога хирургична намеса е необходима, за да бъдат приведени под контрол внезапни или тежки усложнения като перфорация на червото, значително ректално кървене или остра тежка атака на възпаление на червото. Това са кризисни ситуации и решението за необходимост от оперативна намеса се взема за кратко време, като подобна опция се обмисля заедно с малко други възможности, ако въобще съществуват такива. В повечето случаи обаче хирургията се избира или планира. Това означава, че вие може да изберете дали да преминете хирургично лечение след обмисляне на аргументите защо дадена процедура се препоръчва. Също така вие имате право да бъдете информирани какво се очаква преди, по време и след хирургията. Изборът коя процедура е правилна за вас е в крайна сметка общо решение между вас и вашия лекуващ екип, основаващо се на индивидуални фактори като големината на засегнатата от болестта област на червото, тежестта на заболяването, възрастта, общото състояние, качеството и начина на живот.

Често хирургията при възпалителни чревни заболявания може да бъде направена чрез лапароскопия (малък отвор), което позволява сравнително бързо завръщане към нормална активност и минимизиране белезите, свързани с операцията.

Добра идея е да поговорите с други хора, които вече са претърпели подобна процедура, за да може да имате истинска представа за живота преди и след хирургията. Много често хората имат страх от хирургията и последствията от нея. Веднъж претърпели операция, много хора си казват, че биха искали да не са отлагали решението си за това и да се е налагало да се подлагат на месеци, дори години на ненужно страдание.

Научете повече в глава 5 от Наръчника за хора, диагностицирани с болестта на Крон или улцерозен колит – “Да живееш с хронично възпалително чревно заболяване.” Living_with_IBD_Handbook