Ръководство

Управление

“Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” се управлява от управителен съвет (УС), който се избира от всички членове. Управителният съвет ръководи цялостната дейност на сдружението, приема нови членове, организира и следи изпълнението на решенията на общото събрание.

Оперативното управление на асоциацията се извършва от председателя на УС, който организира непосредственото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на УС и представлява асоциацията в страната и чужбина в отношенията и с държавни, общински, финансови и банкови институции, както и с другите обществени организации и юридически лица.

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА – за 2014 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА – за 2015 г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА – за 2016 г.

 

Мартин Кожинков

chairman@babkuk.org