Възпалителните чревни заболявания нямат възраст #WorldIBDday

Това е мотото на тазгодишният ден, с който итбелязваме борбата с възпалителните чревни заболявания - болест на Крон и улцерозен...
Read More
Възпалителните чревни заболявания нямат възраст #WorldIBDday

Отбелязване на Световния ден на ВЧЗ в България

Българската асоциация Болест на Крон и улцерозен колит предвижда няколко инициативи в рамките на отбелязването на Световния ден за борба...
Read More
Отбелязване на Световния ден на ВЧЗ в България

19-ти май: световен ден за борба с ВЧЗ

Всяка година, на 19-ти май се отбелязва Световният ден за борба с възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ), като тази година фокусът...
Read More
19-ти май: световен ден за борба с ВЧЗ

Препоръки относно ваксиниране срещу COVID-19

Подробна информация с препоръките на Експертния съвет по медицинска специалност "Гастроентерология" относно ваксинирането срещу COVID-19 при пациенти с гастроентерологични и...
Read More
Препоръки относно ваксиниране срещу COVID-19
ЗА ВЧЗ
За възпалителните чревни заболявания Терминът възпалителни чревни заболявания (ВЧЗ) се използва за означаване на група заболявания на храносмилателния тракт, при които дебелото и/или тънките черва са обхванати от възпалителни процеси. Двете основни разновидности на заболяванията...
Да живееш с ВЧЗ
Да живееш с ВЧЗ Да живееш с възпалително чревно заболяване означава изправяне пред нови предизвикателства, независимо дали самите вие сте с подобно заболяване или се грижите за човек, диагностициран с подобно заболяване. Най-доброто нещо, което...
ВКЛЮЧИ СЕ
Защо е важно да участваш? Веднъж диагностициран с хронично възпалително чревно заболяване, човек неминуемо става част от общност, която освен диагноза, споделя общи цели, стремежи, интереси, а именно - лечение, достъп до медикаменти, пациентски права...

Какво правим

Подпомагаме и съдействаме за осъществяване на комуникацията между хората с болест на Крон и улцерозен колит и институциите в Република България, имащи отношение към заболяванията.

Провеждаме информационни кампании, разра-ботваме и разпространяваме информационни материали за запознаване на общопрактикуващите лекари и обществото с БК и УК и проблемите на хората живеещи с тези болести.

Съдействаме за реализацията на изследователски проекти в областта на лечението на БК и УК.

Информираме хора страдащи от БК и УК за възможностите за получаване на възможно най-качествена диагностика и терапия в България.

Поддържаме контакти и си сътрудничим със специализирани информационни центрове по редки болести, във връзка с обмен на информация относно лицата, които страдат от БК и УК.

Организираме научни срещи, симпозиуми, конгреси, конференции в областта на диагностицирането, лечението и рехабилитацията на БК и УК.

Поддържаме международни контакти с подобни организации с цел обмен на информация, работа по съвместни проекти свързани с диагностиката и лечението на БК и УК, както и за защита правата на хората страдащи от тези заболявания.