Насоки за пациента за диагностиката и лечението на БК и УК на български език

На вниманието на всички пациенти и лекари: Публикувани бяха “Насоки за пациента за диагностиката и лечението на БК и УК” на Български език!

Европейската организация Крон и колит (ECCO) в сътрудничество с Европейската федерация на пациентите с болест на Крон и с улцерозен колит (EFCCA) публикуваха насоки (наръчник) за пациента за диагностиката и лечението на БК и УК.

Насоки за пациента за диагностика и лечение на улцерозен колит

Насоки за пациента за диагностика и лечение на болест на Крон

Тези насоки са съставени на базата на европейските насоки за диагностика и лечение на БК и УК, които са разработени чрез процес, включващ най-авторитетните европейски експерти в областта и оценяват всички настоящи доказателства за най-доброто проследяване на пациентите, така че лекарите да разбират как най-добре се диагностицират и лекуват хроничните-възпалителни чревни заболявания.

Насоките за пациентите на ECCO-EFCCA “превеждат” на общодостъпен език специализираните медицински насоки и трябва да подпомагат образованието и овластяване на пациентите.

От тях може да разберете кои са маркерите за ВЧЗ, кога е препоръчително да се спре кортикостероидна терапия и кога се препоръчва започването на биологична такава. И много повече!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *