Анкетно проучване

“Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит”, в партньорство с други европейски пациентски организации, и с подкрепата на Европейската федерация на асоциациите на пациенти с болест на Крон и улцерозен колит (EFCCA), взе участие в изготвеното от Институа по обществено здраве към Ягелонския университет (Краков, Полша) анкетно проучване свързано с ВЧЗ. Анкетата се състои от въпроси отнасящи се до настоящото състояние на пациентите и индиректните разходи свързани със заболяването. Моля, вземете участие в запитването и допринесете със своите отговори. Колкото повече пациенти попълнят въпросника, толкова по-успешно би било проведеното проучване.

Анкетата може да бъде намерена и попълнена ТУК.

Снимка: Designed by Freepik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *