Годишна среща на младежите с ВЧЗ – Рейкявик 2018

“Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” (БАБКУК) взе участие в поредната годишна среща на младежите с възпалителни чревни заболявания, провела се в края на месец юли (26 – 29.07.2018) в Рейкявик, Исландия. Събитието се организира от младежката група на Европейската федерация на асоциациите на пациенти с болест на Крон и улцерозен колит (EFCCA).

На срещата присъстваха делегати от 18 държави, които представиха дейностите на своите национални пациентски организации. Няколко основни теми бяха засегнати и дискутирани по време на събитието, една, от които бе темата за психичното здраве при пациенти диагностицирани с хронични заболявания и по-конкретно на младежи страдащи от ВЧЗ. Друг важен акцент бе сложен върху темата за прехода от предоставянето на специфични медицински грижи на деца и младежи с болест на Крон и улцерозен колит, към тези на възрастни пациенти. Съществен административен момент от срещата бе и изборът на нови членове на борда на младежката група, както и оглавяването ѝ от нов лидер – Бастиан Кор от Франция. Наградата за най-добра презентация беше поделена между представителите на Норвегия и Финландия.

Годишната среща на младежите с ВЧЗ продължава да бъде важна част от календара на EFCCA. Чрез нея не само се стимулира младежката активност и лидерство на ниво пациентски асоциации, но се развива и международна среда, в която свободно могат да бъдат обменяни различни идеи, практики и актулни новини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *