(Обновена) Анкетни проучвания свързани с COVID-19

Настоящото глобално извънредно положение свързано с коронавирус COVID-19, представлява труден период както за пациентите, така и за лекарите. Всички заедно се сблъскваме с нов враг, за който знаем малко и който изисква сътрудничество между всички нас за преодоляване на кризисната ситуация. Затова ви приканваме да отговорите на въпросите в следните анкетни проучвания, които целят да изследват притесненията и страховете на пациентите с възпалителни чревни заболявания в контекста на тази пандемия. Анкетите са анонимни, включват въпроси, на които може да се отговори с повече от един отговор, и отнемат само няколко минути от вашето време.

  • Анкетно проучване на Европейската федерация на пациенти с болестта на Крон и улцерозен колит (EFCCA):

COVID-19 от гледна точка на пациенти с възпалителни чрени заболявания

Резултатите от международното анкетно проучване са вече налице. Вижте повече тук и тук.

  • Анкетно проучване осъществeно от Информационен център за редки болести и лекарства сираци (ИЦРБЛС) :

Анкета за влиянието на COVID-19 върху пациентите с редки болести в България и техните близки

Благодарим!

Снимка: Designed by Freepik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *