Годишно общо събрание на EFCCA – 2018

В периода между 25-ти и 26-ти май тази година, в Букурещ се проведе годишното общо събрание на Европейската федерация на асоциациите на пациентите с болест на Крон и улцерозен колит (EFCCA). На него, освен подробен годишен отчет за предходната година, бе представен и предвиденият бюджет за 2018 г. На срещата също така бе разгледана кандидатурата за членство на Литва, която единодушно бе приета и е вече част от организацията. Участие с презентации взеха и пациентски асоциации от т.нар. държави външни наблюдатели – Бразилия, Канада, Казахстан, Черна гора.

Важна част от дневния ред на срещата бе анонсирането на проекта EFCCA Academy – академия за обучение на експерти в грижата за пациенти, който ще се проведе за първи път през юни тази година. Резултатите пък от друг важен проект, проведен и реализиран в рамките на октомври 2016-та и декември 2017 г., акцентираха върху неравенството между държавите членки относно различните системи на здравеопазване и достъп до лечение. Друг настоящ проект, който бива разработван, е анкетното проучване на биологичните и биоподобните лекарства, събраните данни от което биха послужили за по-добро разбиране на въздействието на двата вида терапии.

В заключителната фаза на срещата бе избран нов председател на федерацията, а именно Салво Леоне, след като Мартин Кожинков реши да се оттегли от поста след две години на председателското място. Марко Перович пък бе избран за член на управителния борд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *