Информационни материали

Информационни материали

Във файловете по-долу може да намерите електронните варианти на брошури, дипляни или други материали с информационна или образователна насоченост разработени от БАБКУК или наши партньори.

Ако желаете да се сдобиете с някои от тях и на хартиен носител, моля, свържете се с нас.