Стани член

Членство в БАБКУК

Кой може да стане наш член?

Ако живеете с болест на Крон или улцерозен колит или имате близък с болест на Крон или улцерозен колит, или просто сте съпричастни с целите на сдружението и желаете да го подпомогнете в постигане на неговата мисия, то Вие можете да станете един от нашите членове.

Членството обвързано ли е със заплащането на членски внос?

Не, към този момент, членството не е обвързано със заплащане на членски внос. Ако желаете да подпомогнете финансово изпълнението на нашите цели, може да го правите оттук.

Защо да ставам член?

Защото заедно можем да постигнем повече! Като наши членове, вие ще имате възможност:

  • да станете част от борбата срещу възпалителни чревни заболявания;
  • да допринесете за подобряването качеството на живот на хората, диагностицирани с БК и УК в България;
  • да се възползвате от натрупаното до момента ноу-хау и услуги на асоциацията;
  • да получавате известия и да участвате в мероприятия организирани от асоциацията;
  • да участвате при формулирането на насоките на дейността на асоциацията.

Как да стана член?

Може да станете наш член изключително бързо.

Необходимо е да се запознаете с Устава на БАБКУК и да попълните и изпратите Молба за членство, придружена с анкетна карта, която ще ни помогне да Ви опознаем по-добре.